Het leven is niet zo zwart wit als deze foto….

Zwart-wit denken. Hoe vaak kom ik dit eendimensionaal denken niet tegen in mijn praktijk? Partijen die in hun arbeidsconflict lijnrecht tegenover elkaar staan. Redenerend vanuit zichzelf. Rechtlijnig. Goed of fout. Het is zwart of het is wit. Geen ruimte voor de ‘grijze’ tinten. De waarheid is zoals men die zelf waarneemt.

Als mediator heb ik met name te maken met werkgerelateerde conflicten. Conflicten die ontstaan op het werk hebben een hoge impact op het functioneren. Het verziekt de werksfeer en heeft niet alleen gevolgen voor de relatie tussen leidinggevende en werknemer maar heeft vaak ook effect op de omgeving, collega’s of de familie thuis. Actie is wenselijk. Maar ook conflicten tussen teams en afdelingen.

Zo werd ik onlangs door een grote organisatie gevraagd om als mediator op te treden bij een geschil tussen OR en Management. Lijnrecht stonden ze tegenover elkaar, als twee vechtende kemphanen. Geen ruimte voor elkaars standpunten. Over en weer alleen maar harde vernietigende woorden. Waar de een links wilde, wilde de ander rechts. Aan ons de taak om partijen uit het zwart-wit denken te halen. Geen vertrouwen in elkaar.

Door vragen te stellen over elkaars motieven en belangen is het gelukt partijen weer nader tot elkaar te brengen. Beiden waren nog steeds overtuigd van ‘hun’ gelijk maar begrepen ineens waarom de ander zo anders tegen de kwestie aan keek. Hierdoor ontstond er ruimte voor de zogenaamde ‘grijze’ tinten en lag een oplossing binnen handbereik.

Meer weten over arbeidsmediation? Neem vrijblijvend contact met me op.

 

You Might Also Like