Zonder wrijving geen glans!

Iedereen raakt wel eens verzeild in een stevige discussie, privé of zakelijk. Daar waar wordt samengewerkt moeten er zaken besproken en afgestemd worden. Helaas of misschien wel gelukkig (want hoe saai zou het leven zijn zonder….) ontstaat er wel eens verschil van inzicht. Geen probleem; ‘Agree to disagree’ kan prima werken.

Echter waar de een als insteek heeft ‘zonder wrijving geen glans’, kan een meningsverschil voor de ander leiden tot dagenlang gepieker, wakker liggen, slecht functioneren enzovoort.

De wijze hoe je een conflict ervaart en hoe je daarmee omgaat verschilt per persoon.

Door het proces op te delen in ervaring, hantering en uitkomst wordt de inhoud van het conflict losgekoppeld van het proces en van een mogelijke uitkomst. Een duidelijke scheiding tussen ervaring en hantering geeft structuur. Dit opknippen kan onder andere behulpzaam zijn in de analyse van het gehele conflict en kan daarmee bijdragen de keuze voor bepaalde interventies.

Het confictproces:

Hulp nodig? Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen helpt je graag in dit proces.

 

You Might Also Like