Intake Bij Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen starten de mediationtrajecten doorgaans met een gezamenlijke intake dan wel met een individuele kennismaking. Tijdens de intake geven wij informatie over mediation en onze werkwijze. Tevens is er ruimte om vragen te beantwoorden aan de hand van de mediationovereenkomst, de MfN-gedragsregels, het MfN-reglement en ons reglement, die wij van te voren hebben toegestuurd.

Start mediation Na ondertekening van de mediationovereenkomst starten we met de mediationgesprekken. Gemiddeld duurt een gesprek 1,5 tot 2 uur.

De afronding van de mediation De mediation wordt meestal afgerond met een schriftelijke vastlegging van de afspraken oftewel een vaststellingovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ondertekend door betrokken partijen. Het kan ook zijn dat een mediation voortijdig wordt afgebroken en/of eindigt zonder vaststellingsovereenkomst of afspraken. In dat geval zal de mediator alle partijen schriftelijk op de hoogte brengen dat de mediation is beëindigd. Ook dit schrijven valt binnen de vertrouwelijkheid.

Specialisten Wij hebben een netwerk van experts en werken met hen samen waar nodig.

Tarieven Afhankelijk van de wensen en behoeftes van partijen, de complexiteit van de zaak en op basis van de geschatte tijdsinvestering maken wij een passende prijsafspraak. Ervaring leert dat de meeste trajecten na twee tot zes gesprekken zijn opgelost.

Reglementen Op alle werkzaamheden van Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Als MfN registermediators zijn wij tevens onderworpen aan het mediationreglement en toelichting op mediationreglement en de gedragsregels van de MfN.

Privacy Voor meer informatie rondom privacy verwijzen wij naar onze privacyverklaring.