Conflicten leidinggevende en werknemer | ruzie tussen collega’s | onenigheid in de maatschap | teamconflicten | verzuim | ontslag | reorganisatie | werkweigering | pesten

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Veelvoorkomende oorzaken zijn miscommunicatie, gebrek aan waardering, botsende ego’s, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, onduidelijkheid over taken/verantwoordelijkheden en pesten.

Mediation wordt meestal ingezet als conflicten dreigen te escaleren of al geëscaleerd zijn. Het inzetten van mediation in een vroeg(er) stadium kan zeer doeltreffend werken en kan u zeer veel tijd, geld en energie besparen. Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen is overtuigd dat een vroege inzet van mediation preventief werkt en verdere escalatie kan voorkomen.

Voordelen van de inzet van mediation:

  • Voorkomt onnodig lange juridische procedures
  • Partijen hebben controle over de uitkomst en de kosten
  • Zorg voor en behoud van de relatie of een nette manier van beëindiging staat centraal        
  • Vaak maar enkele gesprekken nodig

Rol van de mediator De mediator is onpartijdig en neutraal. De mediator bewaakt de belangen van alle partijen aan tafel. De mediator heeft geen persoonlijk of zakelijk belang bij de uitkomst en/of gevonden oplossing van de mediation. De mediator is procesbegeleider en helpt om de verstoorde communicatie weer op gang te brengen waardoor ruimte ontstaat om afspraken te kunnen maken.

Uitgangspunten van mediation:

  • Vrijwilligheid | Iedereen neemt vrijwillig deel aan de mediation en kan deze op elk moment beëindigen.
  • Vertrouwelijke karakter van mediation | Alles wat binnen de mediation gezegd, besproken en geschreven wordt, valt binnen de vertrouwelijkheid en is dus geheim, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen.
  • Inspanningsverplichting van alle deelnemers | Wij vragen commitment van partijen. De kracht van mediation is de wens om er sámen uit te komen.

Voor meer informatie en een passende offerte neem contact op met Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen of vraag naar onze brochure.