De héééle straat vindt het ook!

Fascinerend in conflicten is de ‘coalitievorming’. Mensen zoeken medestanders om hun bezwaren of grieven te ondersteunen door medestanders te vinden die het met hun eens zijn. In buurtconflicten is dat vaak de héééle straat, of óók de buren van nr. 26 en 28 die vinden het ook! Met veel overtuiging, verbaal en non-verbaal wordt dat onderstreept. Want als meer mensen het ook vinden, wordt het steeds meer dé waarheid. Jouw waarheid!

Door de suggestie van een breed-gedragen standpunt verhardt vaak het conflict. Maar de coalitie die gevormd wordt, bestaat voor een groot deel uit buitenstaanders die niets met het oorspronkelijke conflict te maken hebben. Hierdoor wordt het conflict groter en meer diffuus, dan het in werkelijkheid is. Personen in een conflict die zich geconfronteerd zien met uitspraken waar met ‘heel veel wij’ wordt gesproken, zoals de hele straat of de hele afdeling, voelen zich aangevallen en zullen in een defensieve reactie schieten. Hierdoor treedt vaak escalatie van het conflict op.

De kunst is om als mediator in de mediationgesprekken het conflict tot de kern terug te brengen: waar gaat het nu eigenlijk echt om en om wie gaat het echt? De bekende ijsberg: wat speelt er onder het wateroppervlak? Om tot die kern te komen is het nodig om het ‘heel veel wij’ te reduceren tot degenen die aan tafel horen te zitten. Parkeer de coalitie en concentreer je op de mensen tussen wie het conflict werkelijk speelt.

You Might Also Like