Een conflict sluimert soms al een hele tijd, de spanningen lopen op, gesprekken verlopen moeizaam en er kan zelfs sprake zijn van een ziekmelding. Heel vaak is dit terug te voeren op een verstoorde communicatie, onduidelijke afspraken en gebrek aan erkenning. U als leidinggevende wilt snel een einde maken aan deze situatie. Hoe? Met behulp van mediation. Conflicten op de werkvloer zijn bij uitstek geschikt om met behulp van mediation op te lossen.

Mediationpraktijk Van Leeuwen | Coelen is gespecialiseerd in het oplossen van arbeidsconflicten. Wij begeleiden u en uw werknemer in gesprekken met als doel een passende en duurzame oplossing met behoud van de relatie. Ook bemiddelen wij bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hier begeleiden wij partijen onder andere met het onderhandelen over de voorwaarden. Veel prettiger en goedkoper dan een lange juridische strijd.

Wilt u meer informatie of een offerte? Neem contact op. Wij geven binnen 24 uur een advies op maat.